Home 2019-01-31T16:05:49+00:00

Filosofische Bestseller 2018

Op 7 juni 2018 is Lammerts nieuwe boek verschenen: Filosofie voor een weergaloos leven. In achttien prikkelende thema’s laat Lammert zien hoe filosofie behulpzaam is in het alledaagse leven.

‘Van smartphone tot seks, Lammert weet in zijn essays op een sprankelende en frisse manier de filosofie nuttig te maken voor het alledaagse leven.’ – Stine Jensen

‘Lammert is je favoriete leraar op de middelbare school, op wiens les je de hele week zit te wachten. Hij schreef een filosofieboek vol verrassingen waar je de rest van je leven iets aan hebt.’ – Filemon Wesselink

‘Een fascinerend boek.’ – Dolf Jansen

Filosofie voor het alledaagse leven

Een frisse blik door verrassende ideeën

Lammert Kamphuis staat als filosoof graag voor groepen mensen om hen te prikkelen met zijn filosofische kijk op het alledaagse. Op een persoonlijke en ontspannen manier gaat hij in gesprek over de grote vragen van het leven en daagt hij zijn publiek altijd uit om anders te leren kijken naar zichzelf en hun situatie. Dit doet Lammert door filosofische ideeën uit het verleden en heden op een verfrissende wijze toe te passen op hedendaagse thema’s.

Lammert wordt geprezen voor de manier waarop hij complexe onderwerpen toegankelijk en toepasbaar maakt. Hierdoor weet hij zowel in kleine als in grote settings ruimte te creëren om tot nieuwe perspectieven te komen. Door zijn luchtige toon, humor en open karakter weet hij een sfeer te scheppen waarin goede gesprekken en ideeën als vanzelf opkomen. Lammert inspireert anderen om op een nieuwe manier te kijken, denken en handelen.

“Mijn complimenten voor hoe hij de groep ‘on-point’ weet te houden, zonder weerstand te creëren. Het was een genot om uitgedaagd te worden door zijn zorgvuldig samengestelde presentatie.”

Kevin Cruiming

“Wat heb ik vorige week een inspirerende rondleiding gehad in het Rijksmuseum. Geboeid stond ik naar hem te luisteren. Door zijn vragen ging ik anders kijken naar de schilderijen die hij ons liet zien.”

Vera Vandervesse

“Ik heb genoten van de workshop over vriendschap, waar ik met vrienden nog lang over door zal praten. Het geeft mij inspiratie voor mijn lezingen en presentaties. Ik ging opgetogen en opgeladen naar huis.”

Mirjam van Esschoten

Expertise

Waarvoor kan ik Lammert inzetten?

Media

Waar vind ik Lammert in de Media?

Agenda

Wanneer treedt Lammert op?

Expertise

Waarvoor kan ik Lammert inzetten?

Media

Waar vind ik Lammert in de Media?

Agenda

Wanneer treedt Lammert op?

Neem vrijblijvend contact op met Lammert

Lammert gebruikt cookies voor het optimaliseren van zijn website. .

Privacy en Cookies


Lammertkamphuis.nl gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van Lammert’s diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere / gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/of Lammert’s dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Lammert kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er via deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met op met Lammert via info@lammertkamphuis.nl, zodat hij deze informatie kan verwijderen.

Doel en grondslag
Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens zodat Lammert je kan bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Tijdsduur
Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden
Lammert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die lammertkamphuis.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Lammert hiermee zijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lammert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij hem een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die hij van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lammertkamphuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt hij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hij zal dan zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging
Deze website neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lammert via info@lammertkamphuis.nl, dankjewel!

Akkoord!