Expertise 2018-11-15T10:41:56+00:00

Lezingen & workshops

Voor elke specifieke situatie een thema op maat

Bijna dagelijks verzorgt Lammert lezingen en workshops waarin hij zijn publiek uitdaagt om vanuit de filosofie tot nieuwe perspectieven te komen. Dit doet hij bij bedrijven en culturele instellingen, binnen overheids-, zorg- onderwijsorganisaties en op congressen en festivals.

Zijn lezingen en workshops typeren zich door een hoge mate van toegankelijkheid en interactie, waarin hij de meest uiteenlopende onderwerpen behandelt. Samen met zijn opdrachtgevers stemt hij de inhoud van zijn bijdrage af op de specifieke situatie. Een greep uit de titels van zijn lezingen het afgelopen jaar: ‘Fluitend naar je werk’; ‘Over leven in de prestatiemaatschappij’; ‘Vrienden voor het leven’; ‘You Only Die Once’; ‘De kunst van het ouder worden’; ‘Moedige gesprekken voeren’, ‘Twijfel jezelf tot rust’ en ‘Vind je vrijheid’.

Naast zijn ruime ervaring in het geven van workshops spreekt Lammert ook regelmatig voor een groter publiek. Zo heeft hij de afgelopen vijf jaar op Lowlands opgetreden en sprak hij voor 75.000 leraren tijdens de onderwijsstaking in het Zuiderpark.

Lezingen & workshops

Voor elke specifieke situatie een thema op maat

Bijna dagelijks verzorgt Lammert lezingen en workshops waarin hij zijn publiek uitdaagt om vanuit de filosofie tot nieuwe perspectieven te komen. Dit doet hij bij bedrijven en culturele instellingen, binnen overheids-, zorg- onderwijsorganisaties en op congressen en festivals.

Zijn lezingen en workshops typeren zich door een hoge mate van toegankelijkheid en interactie, waarin hij de meest uiteenlopende onderwerpen behandelt. Samen met zijn opdrachtgevers stemt hij de inhoud van zijn bijdrage af op de specifieke situatie. Een greep uit de titels van zijn lezingen het afgelopen jaar: ‘Fluitend naar je werk’; ‘Over leven in de prestatiemaatschappij’; ‘Vrienden voor het leven’; ‘You Only Die Once’; ‘De kunst van het ouder worden’; ‘Moedige gesprekken voeren’, ‘Twijfel jezelf tot rust’ en ‘Vind je vrijheid’.

Naast zijn ruime ervaring in het geven van workshops spreekt Lammert ook regelmatig voor een groter publiek. Zo heeft hij de afgelopen vijf jaar op Lowlands opgetreden en sprak hij voor 75.000 leraren tijdens de onderwijsstaking in het Zuiderpark.

Dagvoorzitterschap

Het verbinden van bezoekers aan de sprekers, het thema en elkaar

Lammert is een veelgevraagd dagvoorzitter op congressen en andere evenementen. Het voordeel van deze filosoof als dagvoorzitter is dat hij bij elk onderwerp verrassende invalshoeken weet te vinden. Zo was hij onder meer dagvoorzitter tijdens het Brainwash Festival in Amsterdam en presenteerde hij een show met Alain de Botton in een uitverkocht Tivoli.

Door zijn ontspannen manier van presenteren, humor en betrokken persoonlijkheid verbindt hij bezoekers aan de sprekers, het thema en elkaar. Naast dat er veel gelachen wordt tijdens een programma met Lammert, ben je met hem verzekerd van een inhoudelijk sterke dagvoorzitter.

Dagvoorzitterschap

Het verbinden van bezoekers aan de sprekers, het thema en elkaar

Lammert is een veelgevraagd dagvoorzitter op congressen en andere evenementen. Het voordeel van deze filosoof als dagvoorzitter is dat hij bij elk onderwerp verrassende invalshoeken weet te vinden. Zo was hij onder meer dagvoorzitter tijdens het Brainwash Festival in Amsterdam en presenteerde hij een show met Alain de Botton in een uitverkocht Tivoli.

Door zijn ontspannen manier van presenteren, humor en betrokken persoonlijkheid verbindt hij bezoekers aan de sprekers, het thema en elkaar. Naast dat er veel gelachen wordt tijdens een programma met Lammert, ben je met hem verzekerd van een inhoudelijk sterke dagvoorzitter.

Filosofisch advies

Vanuit onverwachtse invalshoeken meedenken over toekomstige ontwikkelingen

Als filosofisch adviseur is Lammert in staat om vanuit onverwachtse perspectieven mee te denken met teams die nadenken over toekomstige projecten. Zo werkt hij bij voorbeeld mee met een organisatie in het ontwikkelen van nieuwe festivalconcepten. Ook helpt hij organisaties om vanuit de filosofie nieuwe ontwikkelingen te duiden en de betekenis hiervan te ontdekken voor hun praktijk.

Lammert begeleidt daarnaast filosofische gespreksmethodes en is in staat om vastgeroeste patronen open te breken doordat hij zich vaardigheden als betwijfelen en bevragen volledig eigen heeft gemaakt. Ook daagt hij organisaties uit om concepten, missies en visies verder te ontwikkelen en scherper te verwoorden.

Filosofisch advies

Vanuit onverwachtse invalshoeken meedenken over toekomstige ontwikkelingen

Als filosofisch adviseur is Lammert in staat om vanuit onverwachtse perspectieven mee te denken met teams die nadenken over toekomstige projecten. Zo werkt hij bij voorbeeld mee met een organisatie in het ontwikkelen van nieuwe festivalconcepten. Ook helpt hij organisaties om vanuit de filosofie nieuwe ontwikkelingen te duiden en de betekenis hiervan te ontdekken voor hun praktijk.

Lammert begeleidt daarnaast filosofische gespreksmethodes en is in staat om vastgeroeste patronen open te breken doordat hij zich vaardigheden als betwijfelen en bevragen volledig eigen heeft gemaakt. Ook daagt hij organisaties uit om concepten, missies en visies verder te ontwikkelen en scherper te verwoorden.

Speciale gelegenheden

Bewust stilstaan bij bepalende momenten in het leven

Lammert zet als filosoof luister bij op de speciale momenten van het leven. Zo kun je hem boeken voor filosofische optredens op verjaardagen, geboortes, huwelijken en andere bepalende momenten in het leven. Hij gaat met de aanwezigen in gesprek over de betekenis van deze momenten in het persoonlijke leven. Hierdoor sta je bewust met elkaar stil bij een moment dat je niet zo maar voorbij wil laten gaan.

Speciale gelegenheden

Bewust stilstaan bij bepalende momenten in het leven

Lammert zet als filosoof luister bij op de speciale momenten van het leven. Zo kun je hem boeken voor filosofische optredens op verjaardagen, geboortes, huwelijken en andere bepalende momenten in het leven. Hij gaat met de aanwezigen in gesprek over de betekenis van deze momenten in het persoonlijke leven. Hierdoor sta je bewust met elkaar stil bij een moment dat je niet zo maar voorbij wil laten gaan.

Neem vrijblijvend contact op met Lammert

Lammert gebruikt cookies voor het optimaliseren van zijn website. .

Privacy en Cookies


Lammertkamphuis.nl gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van Lammert’s diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere / gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/of Lammert’s dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Lammert kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er via deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met op met Lammert via info@lammertkamphuis.nl, zodat hij deze informatie kan verwijderen.

Doel en grondslag
Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens zodat Lammert je kan bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Tijdsduur
Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden
Lammert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die lammertkamphuis.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Lammert hiermee zijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lammert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij hem een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die hij van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lammertkamphuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt hij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hij zal dan zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging
Deze website neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lammert via info@lammertkamphuis.nl, dankjewel!

Akkoord!